Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Condolence telegram to Papandreou, JapanesePrime Minister Naoto Kan Συλλυπητήριο τηλεγράφημα Παπανδρέου στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Ναότο Καν

Prime Minister George PapandreouPrime Minister George Papandreou sent to the Prime Minister of Japan, Naoto Kan, the following telegram of condolences for the devastating earthquake that hit the Northeastern Japan

"Dear Mr. Prime Minister,
With great sadness, I learned the tragic consequences of the earthquake that struck northeastern Japan, and by the devastating tsunami that followed.Greece, which itself has previously suffered from such natural disasters, fully shares the suffering of people affected by the earthquake and the effort - both emotionally and financially - that need to be made to overcome such a blow.

On behalf of the Greek Government and expressing the feelings of the Greek people, I convey to you our full support to those who died and those who suffer from this tragedy, with one way or another. "


Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε προς τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Naoto Kan, το ακόλουθο συλλυπητήριο τηλεγράφημα, για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βορειοανατολική Ιαπωνία:

«Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Με μεγάλη λύπη, πληροφορήθηκα τις τραγικές επιπτώσεις από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την βορειοανατολική Ιαπωνία, καθώς και από το καταστροφικό τσουνάμι που ακολούθησε.

Η Ελλάδα, που και η ίδια στο παρελθόν έχει υποφέρει από παρόμοιες φυσικές καταστροφές, συμμερίζεται απόλυτα τον πόνο του λαού που επλήγη από το σεισμό, καθώς και την προσπάθεια - τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά - που χρειάζεται να καταβληθεί για να ξεπεραστεί ένα τέτοιο χτύπημα.

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και εκφράζοντας τα συναισθήματα του Ελληνικού λαού, θα ήθελα να σας μεταβιβάσω την αμέριστη συμπαράστασή μας για όσους έχασαν τη ζωή τους και για όσους υποφέρουν από αυτή την τραγωδία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».Chris Sintiki ( Χρήστος Α. Κατσαρός )
Chris Sintiki (Christos Katsaros D)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου